බුබුල පාර,
අංගංගොඩ,
පයාගල.

2. ශ්‍යාමා ප‍්‍රියදර්ශනී
බුබුල පාර,
අංගංගොඩ,
පයාගල.

2014.01.07
පදිංචි නිවාස වලින් ඉවත් වන ලෙසට කරනු ලබන බලපෑම
2004 වසර සුනාමියෙන් පසු – 2006 නොවැම්බර් මස 01 සිට ඉහත ලිපිනයෙන් අප වෙත නිවාස ලැබුනා.
අවුරුදු 02කට පමණ පසුව, ලයිට් ගැනීමට, පයාගල, මලේගොඩ, ශ‍්‍රී ගංගාරාමය -විහාරයේ විහාරාධිපති මලේගොඩ නන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් ලිපියක් ලබා ගත්තා. පසුව අමල් සිල්වා වන මාගේ සැමියාගේ නමින් විදුලිය හා ජලය ලබා ගත්තා.
පසුව මලේගොඩ නන්ද හාමුදුරුවන්, පංසලට එනන් කියා- රු: 3000/= බැගින් පංසලට බද්දක් ඉල්ලා සිටියා. එ් සඳහා අපට වත්කමක් නොමැති බව අප පවසා සිටියා.
අනෙක් නිවැසියන් කිහිප දෙනෙක් මුලදී ගෙව්වා.
නැවතත් මලේගොඩ නන්ද හාමුදුරුවන් කුලියක් දෙන්න බැරිනම්, ඉඩමෙන් යන්න කියා ඉඩම හාමුදුරුවන්ගේ බවත්, එය නඩු ඉඩමක් බවත්, නඩුවෙන් හාමුරුවන් පැරදී ඇති නිසා බාරදෙන්න ඕනා බව පැවසුවා.
විටින් විට එ් ආකාරයට අපව පංසලට ගෙන්වා මුදල් ඉල්ලා සිටියා.
2013 සැප්තැම්බර් මස දිනකදී, අප ප‍්‍රදේශයේ ග‍්‍රාම නිලධාරීවරිය අපව පංසලට ගෙන්වා, ෙදාඩංගොඩින් ගෙවල් පාස් වෙලා තියෙනවා, යතුරු බාරගන්න කියා පැවසුවා. එ් අකාරයට අපට දැනුම් දුන්නා පැපිලියාවත්තෙන් පවුල් 4කට නිවාස දෙන බව.
මා ඇතු`ඵ පවුල් 3ක්ම ගෙවල් බලන්න ගියා. නමුත් එහි වෙසීම දුෂ්කරය. දරුවන්ට පාසල් ද නැත. එම ගෙවල් ද සුනාමියට ලබාදුන් නිවාස වන අතර, දුෂ්කර බව නිසා අයිතිකරුවන් පැමිණෙන්නේ නැත.
2013 දෙසැම්බර් 24 දින ග‍්‍රාම නිලධාරිනිය හා ෙදාඩංගොඩ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරියෙක් අපේ ගෙවල් වලට පැමිණ, ඔවුන් රැුගෙනවිත් තිබූ ලිපි 4ක්, පවුල් 4ට ලබා දී, එ්වා රැුගෙන 26 දින උදේ පැපිලියාවත්තට යතුරු බාරගන්න එන්න කිව්වා.
අප එය ප‍්‍රතික්ෂේප කලා. අපට එහි වෙසීම දුෂ්කර බවත්, අප ජීවත් වන්නේ ධීවර රැුකියාව මගින් බවත් පවසා සිටියා.
ග‍්‍ර‍්‍රාම නිලධාරීවරයිගෙන් නැවතත් අප විමසා සිටියා මේ පිළිබඳව අප මොකද කරන්නේ කියා.

ඇය පැවසුවා අපව හාමුදුරුවන් සමග සාකච්ජාවට දාන බව. අපට ගෙයින් යන්න වෙයි කියාද ඇය වැඩි දුරටත් පවසා සිටියා.
1. නිරෝෂා ලක්මිණී 2. ශ්‍යාමා ප‍්‍රියදර්ශනී